Teave programmi kohta

Programmi eesmärk on pakkuda 30 kutsekooliõpilasele uuenduslikku ja võimalusterohket neljakuulist koolitusprogrammi. Iga osaleja saab Eestis esmakordselt väljaantava Samsungi digipassi – Samsung Digi Pass. Koolitus annab osalejale vajalikud oskused oma karjääriteel esimeste sammude tegemiseks – olgu ta unelmate töökoht siis IT-s, ilusalongis, metsanduses, ettevõtluses või meelelahutuses. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi meeskondi, mis koosnevad 14–20aastastest kutsekooliõpilastest.


Esita osalemisavaldus

Samsung Digi Pass on neljakuuline uuenduslik ja võimalusterohke koolitusprogramm kutsekooliõpilastele vanuses 14–20. Koolitus aitab osalejal omandada oskused, mis on vajalikud igale unelmate karjäärile aluse panemiseks – IT-st iluteenusteni, metsandusest ettevõtluse ja meelelahutuseni.

Programmi ajal töötab iga osalejate meeskond koos mentoriga noorte endi välja pakutud projektiga, mille eesmärk on aidata Eesti noortel valmistuda paremini ette oma tulevaseks töökohaks.

Koolituse lõpus antakse osalejatele Eesti esimesed Samsungi digitaalsed passid – nendega saavad osalejad tõendada oma digitaal- ja sotsiaaloskusi oma tulevastele tööandjatele. Noortele mõeldud programmi on töötanud välja Samsung Electronics Baltics koostöös Tallinna Ülikooli ja Noorteühenduste Liiduga.

Samsung Digi Passikoolitusprogrammi žürii valib välja 10 kutseõppurite meeskonda. Koolituse ajal juhendavad osalejaid tõelised professionaalid, kes tutvustavad teabe ja veebisisu loomist ning jagamist, veebikodanikuks olemist, digitaalse identiteedi haldamist, tehnoloogia abil suhtlemist, tehnoloogia loovat kasutamist ning muid teemasid. Lisaks õpetatakse sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud iga ameti jaoks – enesereguleerimine, interpersonaalne suhtlemine, juhtimine ja meeskonnatöö, planeerimine ja otsuste tegemine.

Programmis osalemiseks tuleb meeskonnal esitada osalemisavaldus. Kandideerides tuleb avaldusvorm täita igal meeskonnaliikmel. Avalduse täitmiseks vajuta kõrvalolevat nuppu "Täida avaldusvorm". Osalemisavaldust esitades võetakse kohustus osaleda oktoobris, novembris, jaanuaris ja veebruaris toimuvatel koolitustel.

Programm Samsung Digi Pass on loodud pakkumaks lahendust praegu esinevale noorte töötuse probleemile Eestis – koolilõpetajad ei vasta tööandjate nõuetele ning haridus- ja koolisüsteemi poolt pakutav erineb oluliselt tööjõuturul nõutavast. Seetõttu on noortel raske pääseda välja surnud ringist: puudub töökogemus – tööd ei saa, ei saa tööd – ei teki töökogemust. Programmi Samsung Digi Pass eesmärk on aidata noored võimalikult kiiresti tööturule.

Programmi etapid


Osalemisavalduse
esitamine

Mõtle välja projekt, mille eesmärk on valmistuda paremini ette oma tulevaseks töökohaks. Kandideeri tasuta programmi 5. oktoobriks.

Digikompetentsid & Sotsiaalsed kompetentsid I

Selle koolituse käigus omandatakse digi- ja sotsiaalkompetentse ning alustatakse tööd meeskonnaprojektidega.

Digikompetentsid & Sotsiaalsed kompetentsid II

Nende koolituste käigus omandatakse digi- ja sotsiaalkompetentse ja jätkatakse tööd meeskonnaprojektidega.

Meeskondade projektid

Vahepeal toimub töö meeskondades ja projektidega, mille eesmärk on aidata Eesti noortel valmistuda iseseisvaks eluks. Igal meeskonnal on mentor.

Finaal

Finaalis esitletakse projekte žüriile. Võitjad valitakse välja suurejoonelisel auhinnagaalal.

Praktiline kogemus

Programmi Samsung Digi Pass võitja saab 3nädalase praktika võitjate erialadega seotud Eesti juhtivates ettevõtetes.

Partnerid