Teave programmi kohta

Programmi eesmärk on pakkuda 30 kutsekooliõpilasele uuenduslikku ja võimalusterohket neljakuulist koolitusprogrammi. Iga osaleja saab Eestis esmakordselt väljaantava Samsungi digipassi – Samsung Digi Pass. Koolitus annab osalejale vajalikud oskused oma karjääriteel esimeste sammude tegemiseks – olgu ta unelmate töökoht siis IT-s, ilusalongis, metsanduses, ettevõtluses või meelelahutuses. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi meeskondi, mis koosnevad 14–19aastastest kutsekooliõpilastest.

Esita avaldus koolitus programmis osalemiseks ja just sinul võib avaneda võimalus teha ühenädalane praktika maailma ühes juhtivas tehnoloogiaettevõttes – Samsungis. Lisaks on haruldane võimalus teha kolmenädalane praktika mõnes sinu erialaga seotud Eesti juhtivas ettevõttes.


Esita osalemisavaldus

Samsung Digi Pass on neljakuuline uuenduslik ja võimalusterohke koolitusprogramm kutsekooliõpilastele vanuses 14–19. Koolitus aitab osalejal omandada oskused, mis on vajalikud igale unelmate karjäärile aluse panemiseks – IT-st iluteenusteni, metsandusest ettevõtluse ja meelelahutuseni. Koolituse lõpus antakse osalejatele Eesti esimesed Samsungi digitaalsed passid – nendega saavad osalejad tõendada oma digitaal- ja sotsiaaloskusi oma tulevastele tööandjatele. Noortele mõeldud programmi on töötanud välja Samsung Electronics Baltics koostöös Tallinna Ülikooli ja Noorteühenduste Liiduga.

Samsung Digi Passikoolitusprogrammi žürii valib välja 10 kutseõppurite meeskonda. Koolituse ajal juhendavad osalejaid tõelised professionaalid, kes tutvustavad teabe ja veebisisu loomist ning jagamist, veebikodanikuks olemist, digitaalse identiteedi haldamist, tehnoloogia abil suhtlemist, tehnoloogia loovat kasutamist ning muid teemasid. Lisaks õpetatakse sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud iga ameti jaoks – enesereguleerimine, interpersonaalne suhtlemine, juhtimine ja meeskonnatöö, planeerimine ja otsuste tegemine.

Programmi ajal töötab iga osalejate meeskond koos mentoriga noorte endi välja pakutud projektiga, mille eesmärk on aidata Eesti noortel valmistuda paremini ette oma tulevaseks töökohaks. Meeskond, kelle projekti hindab žürii kõige kõrgemate punktidega, saab auhinnaks 1nädalase praktika maailma ühes juhtivas tehnoloogiaettevõttes – Samsungis ja 3nädalase praktika võitjate erialadega seotud Eesti juhtivates ettevõtetes. Kolm parimat meeskonda saavad lisaks ühe Samsung Gear VR virtuaalreaalsuse komplekti.

Programmis osalemiseks tuleb esitada individuaalne osalemisavaldus. Kandideerida võib nii üksi kui kolmeliikmelise meeskonnaga. Üksikkandidaatidest moodustab enne hindamist meeskonnad organisaator. Meeskonnana kandideerides tuleb avaldusvorm täita igal meeskonnaliikmel. Avalduse täitmiseks vajuta kõrvalolevat nuppu "Täida avaldusvorm". Osalemisavaldust esitades võetakse kohustus osaleda septembris, oktoobris ja novembris toimuvatel koolitustel kui ka jaanuaris toimuval praktikal.

Programm Samsung Digi Pass on loodud pakkumaks lahendust praegu esinevale noorte töötuse probleemile Eestis – koolilõpetajad ei vasta tööandjate nõuetele ning haridus- ja koolisüsteemi poolt pakutav erineb oluliselt tööjõuturul nõutavast. Seetõttu on noortel raske pääseda välja surnud ringist: puudub töökogemus – tööd ei saa, ei saa tööd – ei teki töökogemust. Programmi Samsung Digi Pass eesmärk on aidata noored võimalikult kiiresti tööturule.

Programmi etapid


Osalemisavalduse
esitamine

Kandideeri tasuta programmi enne 12. septembrit.

Digikompetentsid & Sotsiaalsed kompetentsid I

Septembri lõpus 2016 toimub esimene koolitus sügislaagrina Eesti maapiirkonnas. Selle koolituse käigus omandatakse digi- ja sotsiaalkompetentse ning alustatakse tööd meeskonnaprojektidega. 2 õppepäeva.

Digikompetentsid & Sotsiaalsed kompetentsid II

Oktoobri lõpus ja novembri lõpus 2016 toimuvad teine ja kolmas koolitus Samsungi Digiakadeemias (Mektory, Tallinn). Nende koolituste käigus omandatakse digi- ja sotsiaalkompetentse ja jätkatakse tööd meeskonnaprojektidega. 2 õppepäeva pluss online-koolitus.

Meeskondade projektid

Oktoobrist kuni detsembrini 2016 toimub töö meeskondades ja projektidega, mille eesmärk on aidata Eesti noortel valmistuda iseseisvaks eluks. Igal meeskonnal on mentor. 1 õppepäev pluss online-koolitus.

Finaal

Finaalis, mis toimub detsembris 2016, esitletakse projekte žüriile. Võitjad valitakse välja auhinnaüritusel. 1 kontaktpäev.

Praktiline kogemus

Võitjameeskonna praktika toimub jaanuaris 2016. Programmi Samsung Digi Pass võitja saab 1nädalase praktika maailma ühes juhtivas tehnoloogiaettevõttes – Samsungis ja lisaks 3nädalase praktika võitjate erialadega seotud Eesti juhtivates ettevõtetes.

Partnerid